HåKestävä kehitys 2021

Visiomme

 

Svensk Asfaltservice AB (Asfaltservice) tarjoaa asfaltin kunnossapitoon liittyviä palveluita. Otamme kokonaisvaltaisen lähestymistavan, jossa koko organisaatiomme etsii ratkaisuja pitäen mielessä kestävän kehityksen ja ympäristön. Visiomme on tarjota ympäristöystävällinen menetelmä asfaltin kunnossapitoon perustuen pitkäaikaisiin ratkaisuihin.

 

Asfaltservicen tavoite on nykyaikaistaa asfaltin kunnossapitoa kehittämällä tuotteita ja palveluita, jotka keskittyvät ympäristöllisiin, sosiaalisiin ja taloudellisiin näkökohtiin. Strategiamme perustuu siihen, että työntekijöillämme on yhteinen vastuu yrityksen kestävän kehityksen työstä. Pyrimme inspiroimaan toimittajia ja asiakkaita valitsemaan kestävämpiä vaihtoehtoja.​

Skaala

 

Kestävän kehityksen politiikka koskee kaikkia Asfaltservicen liiketoiminta-alueita. Kestävän kehityksen työmme on jatkuvaa ja käytäntöjämme päivitetään vuosi vuodelta. Työntekijöiltämme edellytämme hyvää tietoa kestävän kehityksen politiikasta, ja toimitusjohtajamme vastaa politiikan noudattamisen varmistamisesta.​

Ympäristövastuu

Asfaltservicen yleisen tavoitteen ja strategian tavoitteena on vähentää omien ja asiakkaidemme kielteisiä ympäristövaikutuksia. Perusvaatimus on, että noudatamme sovellettavia lakeja ja määräyksiä asfalttia käsitellessämme. Tämän lisäksi toimimme useilla eri tasoilla haitallisten ympäristövaikutusten vähentämiseksi:

​​

 

• PIENEMPI JALANJÄLKI

 

Pyrimme vähentämään fossiilisten polttoaineiden käyttöä ja vapautumista kaikissa valmistusvaiheissa ja koneiden käytössä. ScanMixiä valmistettaessa käytetään pienempää määrää polttoainetta verrattuna perinteiseen asfalttiin.

 

• TOIMITTAJAT

 

Pyrimme systemaattisesti vähentämään toimittajien lukumäärää ja lisäämään samalla vaatimuksiamme ympäristöystävällisemmistä vaihtoehdoista. Varmistamme, että ostamamme tuotteet ovat mahdollisimman ympäristösertifioituja.

 

• JÄTEHUOLTO:

 

Pyrimme jatkuvasti minimoimaan, käyttämään uudelleen ja kierrättämään jätteitä.

Sosiaalinen vastuu

 

Henkilöstömme henkilökohtainen hyvinvointi ja kehittyminen ovat ratkaisevan tärkeitä meille työnantajana. Tämä saavutetaan tarjoamalla työntekijöillemme turvallinen työympäristö, jossa kunnioitamme kaikkien yhtäläistä arvoa ja oikeuksia. Uskomme, että iloinen tiimi on ensimmäinen askel tavoitteemme saavuttamiseksi kehittää asiakaslähtöinen yritys, joka toimittaa laadukkaita tuotteita ja palveluita.

 

• KOULUTUS: Asfaltservice pyrkii kouluttamaan jatkuvasti niin työntekijöitään kuin asiakkaitaankin. Työntekijöillemme tarjotaan osaamisen kehittämistä esim. koneiden tuntemuksessa, kuorma-autojen toimituksessa ja kuinka käsitellä asfalttia terveyden takaamiseksi. Ennen tuotteidemme käyttöä varmistamme, että asiakkaamme saavat tietoa ja koulutusta siitä, kuinka materiaalia käytetään mahdollisimman tehokkaasti ja turvallisesti.

 

• TERVEYS: Työntekijöillemme tarjoamme henkilöstöetuja, kuten terveydenhuollon, terveellisen työelämän inspiroimiseksi.

 

• VAKUUTUS: Takaamme, että työntekijöillämme on riittävä vakuutusturva

Taloudellinen vastuu

 

Edellytys menestyksellemme on terve ja vakaa talous.

• LIIKETOIMINNAN KEHITYS:

 

Asfaltservice tarkistaa jatkuvasti prosessejaan saavuttaakseen korkeimman mahdollisen tehokkuustason liiketoimintana. Hallituksella on jatkuva yhteistyö liiketoiminnan kehittämiskumppanin kanssa varmistaakseen, että liiketoiminta toimii oikeaan suuntaan.

 

• VAKAIDEN TULOSTEN KEHITYS:

 

Ylläpidämme vakaata taloutta, jossa liiketoiminta saavuttaa asetetut taloudelliset tavoitteet ja varmistaa pitkäaikaisen investointisuunnittelun. Asfaltservice pyrkii jatkuvasti olemaan kilpailukykyinen yritys, joka on keskittynyt kestävään kehitykseen.